O nama

Fabrika "Bane" iz Sombora je najstarija i najpoznatija fabrika za proizvodnju okova na ovim prostorima - počela je sa radom jos daleke 1947. godine.
Metalna industrija "Bane Sekulić" afirmisala se kao jedan od najznačajnijih proizvođača u ovoj grani industrije.

POTENCIJALI  FABRIKE "BANE" OGLEDAJU SE U SLEDEĆEM:

Proizvodi "Bane" su prisutni i prepoznatljivi na tržištu preko 60 godina. Osim na domaćem, poznati su i na tržištima zemalja u kojima je „Bane“ bio veliki izvoznik: Poljske, Slovačke, Češke, Mađarske, Rumunije, Ukrajine, Rusije, Irana, Egipta i Francuske. 

Fabrika "Bane"poseduje alate  i osnovni mašinski park za proizvodnju sledećih grupa okova:

-   brave za drvena i metalna vrata po JUS, DIN, GOST, ISO i francuskim  standardima (kapacitet 4 miliona jedinica godišnje)
-   cilindri, katanci, bravice, cilindri i katanci po sistemu istog  ključa (kapacitet 2 miliona jedinica godišnje)
-   kvake, štitovi, ručice za prozore (kapacitet 300.000 jedinica godišnje)
-   nameštajni okov
-   okretno-nagibni okov za drvene prozore i vrata, bočni zatvarači
-   brodski okov
-   roba široke potrošnje (8 miliona jedinica godišnje)

FABRIKA RASPOLAŽE SLEDEĆOM OPREMOM:

-   transferima za obradu mesinga;
-   kovalicama za hladno kovanje čelika;
-   ex-centar presama;
-   transfer presama;
-   specijalnim mašinama za obradu;
-   brizgalicama za plastiku;
-   automatskim linijama za galvansku obradu

 

FABRIKA "BANE" TAKOĐE RASPOLAŽE:

-   linijom za galvansku zaštitu za cinkovanje, eloksiranje i niklovanje sa regulisanim sistemom otpadnih voda i svim potrebnim dozvolama za rad;

-   alatnicom koja ima sve potrebnu opremu za izradu specijalnih alata, mašina i uređaja za sopstvene potrebe, kao i za tržište. Alatnica ima mogućnosti  za različite vrste  obrade: pripremno glodanje, glodanje, kopirno glodanje, struganje, termička obrada, bušenje okruglo, bušenje profilno, erodiranje elektrodom, erodiranje žičanom elektrodom;

-   livnicom opremljenom za: livenje zamka pod pritiskom, livenje mesinga, silumina, livenje eloksala u kokile i livenje u pesku.


Copyright © 2013 BANE DOO Sombor | Sva prava zadržana. Free Joomla 2.5 Template by FreeTemplateSpot.com